ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

1. Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
2. Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được pháp luật bảo hộ;
3. Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý việc thực hiện nộp đơn;
4. Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn, cụ thể:
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam;
b) Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
5. Người nộp đơn không nộp phí, lệ phí theo quy định.
Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là 1 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là 1 tháng kể từ ngày nhận đơn.

THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC ĐƠN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC XỬ LÝ

* Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

+ Thông báo cho người nộp đơn dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do và  ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;

+ Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối;

+ Ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

* Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được coi là hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Trường hợp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ bị coi là không hợp lệ

Trường hợp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ bị coi là không hợp lệ

Như vậy, việc xác định được hình thức của đơn, đối tương nêu trong đơn, quyền nộp đơn, phí, lệ phí của từng đối tượng đăng ký nêu trong đơn…cần phải có trình độ hiểu biết nhất định để tránh bị thiếu sót gây nên tốn kém về tiền của và thời gian. Bạn hãy đừng ngần ngại và liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC (Công ty INNETCO là một trong những công ty uy tín số 1 trên cả nước) theo Hotline: 0963 595 787 hoặc có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Chúng tôi, với đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm, cam kết mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất trên cơ sở thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, chi phí hợp lý như ý của bạn.

Trân trọng!

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ths. Đinh Thị Quỳnh Trang

EnglishVietnamese