Dịch vụ đăng ký và bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Chào mừng tới innetco hoàng phúc
Một số mảng hoạt động chính của công ty

Sáng chế

Các thông tin chung và thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Kiểu dáng công nghiệp

Các thông tin chung và thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nhãn hiệu - Chỉ dẫn địa lý

Các thông tin chung và thủ tục đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

Các dịch vụ pháp lý khác

Thành lập doanh nghiệp, Công bố chất lượng thực phẩm, Mã số mã vạch

Nhận xét của khách hàng về dịch vụ

Đăng ký quốc tế

Tin tức

Những con số biết nói

735

Đăng ký Quyền tác giả & Quyền liên quan


23

Xác lập quyền Sáng chế


235

Xác lập quyền Kiểu dáng CN


1221

Xác lập quyền Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý


35

Xử lý xâm phạm quyền


53

Hủy/chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ


83

Phản đối cấp Văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp


102

Giám định đối tượng sở hữu công nghiệp


EnglishVietnamese