ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP sẽ được tiếp nhận nếu có thông tin và tài liệu tối thiểu sau đây:

1. Đơn có thể được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập. Đơn cũng có thể được gửi qua bưu điện tới các địa điểm tiếp nhận đơn nói trên. Cục Sở hữu trí tuệ không gửi trả lại các tài liệu đã nộp (trừ bản gốc tài liệu nộp để kiểm tra khi đối chiếu với bản sao).
2. Khi nhận được đơn, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu đơn và đối chiếu với danh mục tài liệu ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không:
a) Trường hợp đơn có đủ các tài liệu tối thiểu quy định tại điểm 7.1 của Thông tư này thì cán bộ nhận đơn tiếp nhận đơn, đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn, số đơn vào các tờ khai;
b) Trường hợp đơn thiếu một trong các tài liệu tối thiểu quy định tại điểm 7.1 của Thông tư này thì cán bộ nhận đơn từ chối tiếp nhận đơn hoặc gửi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ từ chối tiếp nhận đơn cho người nộp đơn (nếu đơn nộp qua bưu điện). Đối với đơn bị từ chối tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ không phải gửi trả lại cho người nộp đơn các tài liệu đơn, nhưng phải hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã nộp theo thủ tục hoàn trả phí, lệ phí quy định tại điểm 8 của Thông tư này;
c) Trường hợp đơn được tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ trao (gửi) một bản tờ khai cho người nộp đơn trong đó có đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn, số đơn và kết quả kiểm tra danh mục tài liệu đơn có ghi rõ họ tên, chữ ký của cán bộ nhận đơn. Tờ khai được trao (gửi) lại nói trên có giá trị thay giấy biên nhận đơn.

Trình tự xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trình tự xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ thực hiện theo trình tự tổng quát sau:

  1. Tiếp nhận đơn và xác nhận ngày nộp đơn;
  2. Thẩm định hình thức đơn;
  3. Công bố đơn hợp lệ;
  4. Thẩm định nội dung đơn;
  5. Cấp văn bằng bảo hộ, đăng bạ văn bằng bảo hộ;
  6. Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.
Trình tự xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trình tự xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, nếu bạn cần nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhưng chưa hiểu rõ về trình tự, thủ tục. Bạn hãy đừng ngần ngại và liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC (Công ty INNETCO là một trong những công ty uy tín số 1 trên cả nước) theo Hotline: 0963 595 787 hoặc có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Với đội ngũ Luật sư có kinh nghiệm lâu năm, INNETCO cam kết mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất trên cơ sở thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, chi phí hợp lý. Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác và đưa đến dịch vụ tư vấn như ý của bạn.

Trân trọng!

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ths. Đinh Thị Quỳnh Trang

EnglishVietnamese