ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tương nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Đơn đăng ký sang chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung theo quy định:
  2. Người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

– Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế (nếu người yêu cầu là người nộp đơn và yêu cầu đó được đưa ra ngay khi nộp đơn);

– Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày ưu tiên, nếu trong đơn có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế, hoặc trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

– Người yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định; nếu không nộp phí thẩm định nội dung, yêu cầu thẩm định nội dung nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ bị coi là không hợp lệ và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không tiến hành thẩm định nội dung đơn.

  1. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp sau ngày công bố đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ hai kể từ ngày nhận được yêu cầu; nếu yêu cầu đó do người thứ ba đưa ra thì yêu cầu đó được thông báo cho người nộp đơn.

– Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp trước ngày công bố đơn được công bố cùng với đơn tương ứng.

  1. Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định, đơn bị coi như được rút bỏ tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.
  2. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ.
  3. Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung
Trường hợp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ được thẩm định nội dung

Trường hợp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ được thẩm định nội dung

Như vậy, việc được thẩm định nội dung phải tùy vào từng đối tượng nêu trong đơn và có những đối tượng cần phải yêu thẩm định và nộp phí trong một thời hạn nhất định thì với được thẩm định nội dung, nếu quá thời hạn đó mà không có yêu cầu và nộp lệ phí thì đơn bị coi là rút bỏ…vì vậy cần phải có trình độ hiểu biết nhất định tránh để đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì lý do không yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.

 Bạn đừng ngần ngại và hãy liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC (Công ty INNETCO là một trong những công ty uy tín số 1 trên cả nước) theo Hotline: 0963 595 787 hoặc có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Chúng tôi, với đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm, cam kết mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất trên cơ sở thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, chi phí hợp lý như ý của bạn.

Trân trọng!

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ths. Đinh Thị Quỳnh Trang

EnglishVietnamese