Điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid?

– Cá nhân mang quốc tịch tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid.

– Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid cần dựa trên đơn đăng ký cơ sở đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

Tài liệu cần thiết khi nộp đơn là gì?

– Hồ sơ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam gồm:

(i) 02 Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

 (ii) 02 bản Tờ khai MM2 (ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh)]

(iii) 05 mẫu nhãn hiệu kèm theo (Trường hợp đăng ký là nhãn hiệu màu thì ngoài 05 mẫu nhãn hiệu màu, người nộp đơn cần nộp 05 mẫu nhãn hiệu đen, trắng);

(iv) Giấy ủy quyền cho INNETCO

(v) Bản phô tô đơn đăng ký cơ sở hoặc bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

(vi) 02 bản MM18 trong trường hợp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định vào Hoa Kỳ;

 

Dang-ky-nhan-hieu-nuoc-ngoai

Dang-ky-nhan-hieu-nuoc-ngoai

 

Quy trình nộp đơn là gì?

Bước 1: Chủ đơn nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia sở tại

Bước 2: Đơn được nộp lên tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), tại đây đơn sẽ được thẩm định hình thức và được đăng trên công báo.

Bước 3: Đơn sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia chỉ định, tại đây đơn sẽ được thẩm định nội dung.

                                              

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

 Θ 0963595787/ 0243 832 8822

 Θ info@innetcovn.com

 

 

EnglishVietnamese