Danh mục: Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Để phù [...]

Tóm tắt thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp chính xác và mới nhất

THƯA QUÝ KHÁCH Theo quy định tại khoản 1 Điều 174) Luật sở hữu trí [...]

Tiếp nhận đơn và trình tự xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP sẽ được tiếp nhận nếu có thông tin [...]

Dịch vụ đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Thân gửi những Ai đang quan tâm đến ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP? [...]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp – Innetco Hoàng Phúc

Gửi đến ai đang quan tâm đến ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP? Kiểu dáng [...]

Yêu cầu chung với đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Khái niệm Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, [...]