Quyền của người nộp đơn trong việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN trong việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

1. Có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn

Có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trước khi Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp Văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ:

– Sửa đổi, bổ sung đơn – Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi đối tượng đã được bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn. Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm bằng văn bản và nộp phí, lệ phí theo quy định;

– Yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả;

– Tách đơn;

– Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Người nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ có quyền rút đơn

Người nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ có quyền rút đơn trước khi Cục sở hữu trí tuệ quyết định cấp hay từ chối cấp Văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu trí tuệ bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ nếu giấy ủy quyền có nêu rõ việc ủy quyền rút đơn. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt.

3, Người có quyền nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ có quyền chuyển giao quyền đăng ký

Người có quyền nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhận khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Trên đây là quyền của người nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ, nếu bạn cần tìm hiểu thêm không chỉ về quyền của người nộp đơn và bất cứ điều gì liên quan đến sở hữu trí tuệ. Hãy liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC để được tư vấn tận tình, chu đáo với sự chân thành nhất theo Hotline: 0963 595 787 hoặc có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác và làm hài lòng các yêu cầu của bạn.

Trân trọng!

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ths. Đinh Thị Quỳnh Trang

Xem thêm các dịch vụ tốt nhất tại Innetco:

1. Tư vấn miễn phí đăng ký sáng chế mới nhất 2019

2. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp – Innetco Hoàng Phúc 

3. Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 

EnglishVietnamese