Những vấn đề liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại đăng ký sở hữu công nghiệp

Quyền khiếu nại các quyết định hoặc thông báo của Cục sở hữu trí tuệ liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là người nộp đơn đăng ký và mọi tổ chức cá nhân có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ ban hành có quyền khiếu nại với Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ hoặc khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.

Người khiếu nại phải bảo đảm sự trung thực trong việc cung cấp chứng cứ và phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc cung cấp chứng cứ không trung thực.

Người khiếu nại có thể rút đơn khiếu nại vào bất kỳ thời điểm nào bằng văn bản thông báo việc rút đơn khiếu nại. Nếu việc rút đơn khiếu nại được thực hiện bởi một tổ chức dịch vụ sở hữu công nghiệp thì việc ủy quyền rút đơn khiếu nại phải được nêu rõ trong giấy ủy quyền.. Đơn đã được rút coi như không được nộp và người khiếu nại không được trả lại đơn và phí, lệ phí khiếu nại đã nộp.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền đăng ký sở hữu công nghiệp

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền đăng ký sở hữu công nghiệp

Tư vấn và giải quyết khiếu nại liên quan đến quyền đăng ký sở hữu công nghiệp

Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại và được trình bày như sau:

  • Mỗi đơn khiếu nại đề cập đến một quyết định hoặc một thông báo bị khiếu nại. Một đơn khiếu nại cũng có thể đề cập đến nhiều quyết định hoặc thông báo nếu có cùng nội dung và lý do khiếu nại, với điều kiện phải nộp phí khiếu nại theo quy định đối với từng quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại.
  • Đơn khiếu nại gồm các tài liệu sau:

+ Tờ khai khiếu nại làm theo mẫu tại phụ lục của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

+ Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại, nêu rõ lý do, căn cứ pháp luật, nội dung khiếu nại, danh mục chứng cứ kèm theo (nếu có);

+ Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục sở hữu trí tuệ;

+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);

+ Giấy ủy quyền nếu nộp đơn khiếu nại thông qua người đại diện;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định;

+ Chứng cứ là tài liệu (bằng chứng) hoặc hiện việt (vật chứng) dùng để chứng mính, làm rõ lý lẽ khiếu nại.

Đơn khiếu nại được Cục sở hữu trí tuệ giải quyết sau khi nhận được đơn, căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của luật khiếu nại. Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại  mà Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ không giải quyết hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ (khiếu nại lần thứ nhất) thì người khiếu nại , người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ (khiếu nại lần hai) hoặc khởi kiện ra Tòa án.

Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Để khiếu nại của người nộp đơn, người có quyền, lợi ích trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc đăng ký sở hữu công nghiệp thành công. Chúng tôi, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC sẽ hỗ trợ bạn chu đáo, tận tâm để có được kết quả khiếu nại tốt nhất. Hãy liên hệ theo Hotline: 0963 595 787 hoặc có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác và làm hài lòng các yêu cầu của bạn.

Trân trọng!

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ths. Đinh Thị Quỳnh Trang

Xem thêm các dịch vụ khác tại Innetco Hoàng Phúc:

>> Đăng ký kiểu dáng công nghiệp – Innetco Hoàng Phúc

>> Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

EnglishVietnamese