VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP BỊ CHẤM DỨT/HỦY BỎ HIỆU LỰC? AI CÓ QUYỀN ĐƯỢC YÊU CẦU CHẤM DỨT/ HỦY BỎ VĂN BẰNG BẢO HỘ?

Ai có quyền được chấm dứt và hủy bỏ văn bằng bảo hộ?

Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp bị chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp sau đậy:

1. Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
2. Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
3. Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
4. Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
5. Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
6. Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
7. Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.
Các quy định trên cũng được áp dụng đối với việc chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

 Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp bị hủy hiệu lực trong những trường hợp sau đậy:

1. Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;
2. Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Ngoài ra văn bằng bảo hộ có thể bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Ai có quyền được yêu cầu chấm dứt/ hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp?

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ này với điều kiện phải nộp đơn yêu cầu và phí và lệ phí theo quy định.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Yêu cầu chấm dứt/ hủy bỏ văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được xử lý như sau:

Đối với đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đối với đơn yêu cầu hủy hiệu lực văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về việc Chấm dứt hiệu lực – Hủy hiệu lực Văn bằng bảo hộ đối hoặc cần được từ vấn về vấn đề này hoặc các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ. Hãy liên hệ với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC để được tư vấn tận tâm, tận tình, chu đáo với sự chân thành nhất theo phương châm “Khách hàng là người trong nhà” theo Hotline: 0963 595 787 hoặc có thể gửi email yêu cầu hỗ trợ vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác và trở thành người thân thiết của bạn.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

LS. Lê Xuân Trường

Xem thêm các bài viết tư vấn hữu ích tại INNETCO

1. Tư vấn yêu cầu chấm dứt hiệu lực chính xác nhất

2. Tư vấn khiếu nại về quyền sở hữu công nghiệp

3. Tư vấn miễn phí phải đối cấp VBBH mới nhất 2019

EnglishVietnamese