Các yêu cầu đối với đăng ký sáng chế:

  • 02 tờ khai đăng ký sáng chế
  • 02 bản mô tả sáng chế có yêu cầu bảo hộ: tên sáng chế, lĩnh vực sử dụng sáng chế, tình trạng kỹ thuật, bản chất kỹ thuật, yêu cầu bảo hộ, 02 bản mô tả vắn tắt các hình vẽ, sơ đồ, bản tính toán (nếu có) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả.
  • 02 bản tóm tắt sáng chế: không quá 150 từ
  • 01 giấy ủy quyền có chữ ký và dấu của người nộp đơn
  • 01 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế
  • 01 tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển nhượng quyền nộp đơn, hợp đồng giao việc) hoặc giấy chuyển giao quyền nộp đơn.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

 Θ 0963595787/ 0243 832 8822

 Θ info@innetcovn.com

EnglishVietnamese