Các yêu cầu đối với đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  • 02 tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • 01 Giấy ủy quyền có chữ ký của người nộp đơn.
  • 06 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ từ các hướng của kiểu dáng công nghiệp đăng ký. Mỗi bộ gồm 01 ảnh chụp/bản vẽ phối cảnh, 01 ảnh chụp/bản vẽ phía trước, 01 ảnh chụp/bản vẽ phía sau, 01 ảnh chụp/bản vẽ bên phải, 01 ảnh chụp/bản vẽ bên trái, 01 ảnh chụp/bản vẽ từ trên xuống, 01 ảnh chụp/bản vẽ từ dưới lên). Mỗi bộ phải thể hiện được bản chất của kiểu dáng công nghiệp (kích thước 9cm x 12cm).
  • 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp với đầy đủ nội dung: tên kiểu dáng công nghiệp, lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp, mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp, nêu rõ đặc điểm bảo hộ…
  • Nếu tác giả không phải là người nộp đơn, hoặc không phải là người công vụ thì phải có chuyển nhượng thư của tác giả kiểu dáng công nghiệp cho người nộp đơn.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

 Θ 0963595787/ 0243 832 8822

 Θ info@innetcovn.com

EnglishVietnamese