Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

“Nhãn hiệu” là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Với chức năng của công cụ marketing – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó – nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Các yêu cầu đối với đăng ký nhãn hiệu

  • 02 tờ khai đăng ký nhãn hiệu
  • 01 giấy ủy quyền có chữ ký và dấu của người nộp đơn
  • 01 Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp (Giấy phép kinh doanh, Quyết định thành lập…)
  • 10 mẫu nhãn hiệu, kích thước lớn hơn 2cm x 2cm và không quá 8cm x 8cm, nêu rõ màu sắc nếu là nhãn hiệu màu.
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký (phù hợp với lĩnh vực kinh doanh)
  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ nhãn hiệu chứng nhận (nếu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận)
  • 02 bản đồ khu vực địa lý tương ứng với khu vực địa danh (nếu nhãn hiệu có chứa yếu tố địa danh).

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

 Θ 0963595787/ 0243 832 8822

 Θ info@innetcovn.com

Trả lời