BỊ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ cần phải xử lý như thế nào? Trong nền kinh tế thị trường với trình độ công nghệ ngày càng cao, việc sản xuất các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được tiến hành với quy mô lớn và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cũng được lưu thông với phạm vi rộng, khiến cho số người bị ảnh hưởng hoặc bị tổn hại cũng sẽ chiếm số đông trong xã hội. Hành vi xâm phạm quyền SHTT làm cho chủ thể quyền bị tổn hại như giảm thị phần, giảm lợi nhuận, làm suy giảm lòng tin của khách hàng vào sản phẩm. Vậy khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp SHTT xẩy ra, chúng ta cần phải khởi kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan? Tuy nhiên, làm sao để có thể làm đơn khởi kiện được, thu thập chứng cứ chứng minh cũng như đánh giá được đó là hành vi XPQSHCN cần đòi hỏi phải có những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sở hữu hữu công nghiệp. Với những cộng sự là Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ và Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách sự nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm nhất có thể. Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được những tư vấn tốt nhất – Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC (Công ty INNETCOlà một trong những công ty uy tín số 1 trên cả nước) theo Hotline: 0963 595 787 hoặc gửi email vào hòm thư: info@innetcovn.com.

BỊ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ cần phải xử lý như thế nào?

BỊ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ cần phải xử lý như thế nào?

I. Xác định các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật

1. Để xác định hành vi XPQSHCN, cần phải xác định yếu tố xâm phạm đối với đối tượng SHCN tương ứng. Yếu tố xâm phạm là sự thể hiện cụ thể kết quả của các hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng SHCN. Yếu tố xâm phạm là căn cứ quan trọng nhất để khẳng định hành vi đó là hành vi xâm phạm.
2. Hành vi XPQSHCN được hiểu là việc cá nhân, tổ chức không phải là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) theo quy định tại các điều 121 và 123 của Luật sở hữu trí tuệ mà thực hiện một trong số các hành vi sử dụng đối tượng SHCN đang trong thời hạn bảo hộ quy định tại Điều 124 của Luật sở hữu trí tuệ mà không được phép của chủ sở hữu đối tượng SHCN hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng, đồng thời người thực hiện hành vi đó không phải là người có quyền sử dụng trước quy định tại Điều 134 của Luật sở hữu trí tuệ và các hành vi sử dụng nói trên không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 125 của Luật sở hữu trí tuệ.
3. Việc xác định một hành vi là hành vi xâm phạm QSHCN phải có đầy đủ các căn cứ sau: Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ QSHCN theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét; người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể QSHCN và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định; hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam.

II. Các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy đinh tại Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ.

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt hành chính:
– Thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
– Không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mặc dù đã được chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
– Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;
– Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán vật mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

III. Các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ bị xử lý hình sự theo quy đinh tại Điều 212 Luật sở hữu trí tuệ.

Cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

VI. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy đinh tại Điều 214 Luật sở hữu trí tuệ.

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều 211 của Luật này bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
a) Tịch thu hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ;
b) Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra viphạm.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
a) Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc buộc tái xuất đối với hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hoá.
4. Mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được ấn định ít nhất bằng giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được và nhiều nhất không vượt quá năm lần giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được.

V. Cơ quan giải quyết xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính.

1. Giải quyết xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu được giải quyết thông qua các biện pháp hành chính, tức yêu cầu cơ quan quản lý hành chính xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan hành chính có thẩm quyền “xử lý xâm phạm quyền” sở hữu trí tuệ khá đa dạng, nhưng chủ yếu thông qua:
• Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ;
• Cơ quan Công an kinh tế;
• Cơ quan Quản lý thị trường;
• Cơ quan Hải quan.

2. Các bước giải quyết các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau:

• Gửi yêu cầu bằng văn bản đến bên xâm phạm yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ: Bước này là không bắt buộc mà dựa trên cơ sở để tiết kiệm chi phí cho Bên chủ thể quyền SHTT cũng như giải quyết sự việc trên cơ sở thiện chí và hợp tác, chủ thể quyền SHTT sẽ gửi văn bản đến bên xâm phạm yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và cam kết không lặp lại hành vi xâm phạm trong tương lai. Trên thực tế, nhiều chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được mục đích ngay tại bước này.
• Yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm: trong bước này, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải chứng minh quyền chủ thể quyền sở hữu trí tuệ của mình và cung cấp các thông tin, bằng chứng về hành vi xâm phạm của bên xâm phạm.

Nếu Quý khách cần xử lý hành vi XPQSHCN, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những dịch vụ và ưu đãi tốt nhất theo số hotline 24/7: 0963595787.
Được phục vụ Quý khách là niềm hân hạnh, vinh dự của INNETCO, INNETCO hi vọng sẽ là cộng sự đáng tin cậy của Quý khách trong chặng đường bảo vệ và đòi quyền lợi của mình.
Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
LS.Lê Xuân Trường

EnglishVietnamese