Thông tin tối thiểu chủ doanh nghiệp cần cung cấp 

Dưới đây là một số thông tin chủ doanh nghiệp cần cung cấp để có thể thành lập doanh nghiệp:

 1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp.
 2. Số vốn điều lệ.
 3. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động.
 4. Loại hình doanh nghiệp.

Các Giấy tờ, tài liệu tối thiểu kèm theo bao gồm:

 1. Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu) của chủ sở hữu và các thành viên/cổ đông sáng lập của doanh nghiệp.
 2. Bản sao sổ hộ khẩu trong trường hợp địa chỉ thường trú khác với địa chỉ ghi nhận trên Giấy tờ chứng thực cá nhân.
 3. Bản sao Đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập trong trường hợp thành viên/cổ đông sáng lập là doanh nghiệp, tổ chức.
 4. Bản sao Giấy phép lao động trong trường hợp thành viên/cổ đông sáng lập là người nước ngoài.

Một số thông tin cần lưu ý:

 1. Địa chỉ của doanh nghiệp không được là chung cư không có chức năng thương mại.
 2. Doanh nghiệp cần lựa chọn một ngành nghề để làm ngành nghề chính trong đăng ký doanh nghiệp.
 3. Trong vòng 1 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục nộp thuế môn bài, mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số.

Ngoài ra, đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ cần cung cấp những tài liệu, giấy tờ và có những lưu ý khác.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

 Θ 0963595787/ 0243 832 8822

 Θ info@innetcovn.com

 

 

 

 

 

EnglishVietnamese