Quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) là sự công nhận từ phía nhà nước đối với tài sản trí tuệ (quyền nhân thân, quyền tài sản) của tổ chức, cá nhân và có chế độ bảo vệ tài sản đó như bất kỳ tài sản nào khác. Do vậy, nếu có tranh chấp xảy ra thì biện pháp dân sự thường được áp dụng để giải quyết. QSHTT bao gồm: Quền tác giả và Quyền liên quan, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền đối với Giống cây trồng. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến quyền sở hữu công nghiệp (QSHCN)

Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (XPQSHCN) xẩy ra, chúng ta cần phải khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan? Tuy nhiên, làm thế nào để có thể làm đơn khởi kiện, thu thập chứng cứ chứng minh cũng như đánh giá được đó là hành vi XPQSHCN cần đòi hỏi phải có những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sở hữu hữu công nghiệp. Với những cộng sự là Giáo sư, tiến sỹ, Thạc sỹ và Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách sự nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm nhất có thể. Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được những tư vấn tốt nhất – Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC (Công ty INNETCO là một trong những công ty uy tín số 1 trên cả nước) theo Hotline: 0963 595 787 hoặc gửi email vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Tư vấn về xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự

Tư vấn về xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự

I. Xác định các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật

1. Để xác định hành vi XPQSHCN, cần phải xác định yếu tố xâm phạm đối với đối tượng SHCN tương ứng. Yếu tố xâm phạm là sự thể hiện cụ thể kết quả của các hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng SHCN. Yếu tố xâm phạm là căn cứ quan trọng nhất để khẳng định hành vi đó là hành vi xâm phạm.

2. Hành vi XPQSHCN được hiểu là việc cá nhân, tổ chức không phải là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) theo quy định tại các điều 121 và 123 của Luật sở hữu trí tuệ mà thực hiện một trong số các hành vi sử dụng đối tượng SHCN đang trong thời hạn bảo hộ quy định tại Điều 124 của Luật sở hữu trí tuệ mà không được phép của chủ sở hữu đối tượng SHCN hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng, đồng thời người thực hiện hành vi đó không phải là người có quyền sử dụng trước quy định tại Điều 134 của Luật sở hữu trí tuệ và các hành vi sử dụng nói trên không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 125 của Luật sở hữu trí tuệ.

3. Việc xác định một hành vi là hành vi xâm phạm QSHCN phải có đầy đủ các căn cứ sau: Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ QSHCN theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét; người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể QSHCN và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định; hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam.

II. Xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN bằng biện pháp dân sự

1. Như trên đã đề cập, QSHCN là một quyền dân sự được nhà nước bảo vệ. Bằng pháp luật, nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi XPQSHCN, khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền, tùy theo tính chất, mức độ nguy hại của hành vi mà người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Khi QSHCN bị xâm phạm, trước hết các chủ thể QSHCN phải tự bảo vệ mình bằng cách áp dụng biện pháp công nghệ ngằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm; yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi XPQSHCN phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi XPQSHCN. Chủ thể quyền cũng có thể khởi kiện ra Tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đối với một số đối tượng như: tên thương mại, chỉ dẫn địa lý thì các hành vi xâm phạm không chỉ tác động đến các chủ thể QSHCN mà còn ảnh hưởng đến người tiêu dùng và xã hội, do vậy khi tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm QSHCN hoặc phát hiện hành vi XPQSHCN gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội thì cũng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm theo quy định của pháp luật.
III. Các biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

1. Theo quy định tại Điều 202 của Luật sở hữu trí tuệ, để xử lý tổ chức cá nhân có hành vi XPQSHTT nói chung, tòa án có quyền áp dụng các biện pháp dân sự như: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi cải chính công khai, buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại; buộc tiêu hủy.

2. Các biện pháp dân sự nêu trên cũng đã được ghi nhận trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Theo đó, tại điểm c khoản 2 Điều 12 quy định: “Mỗi bên cho phép cơ quan tư pháp của mình buộc một bên trong vụ kiện chấm dứt hành vi xâm phạm, kể cả các biện pháp ngăn ngừa sự xâm nhập vào kênh thương mại của những hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa đó” .
3. Theo Điều 44 Hiệp định TRIPs thì “các cơ quan xét xử phải có quyền ra lệnh cho một bên trong vụ kiện chấm dứt sự xâm phạm, để cùng với các mục đích khác nhằm ngăn cản sự xâm nhập của hàng hóa nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào các kênh thương mại trong phạm vi quyền hạn của mình sau khi tiến hành thủ tục hải quan”. Như vậy, theo các Hiệp định nêu trên thì Tòa án yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm là một biện pháp ngăn chặn có thể được áp dụng cả trước khi thụ lý xét xử vụ việc.

4. Tòa án quyết định buộc người có hành vi XPQSHCN chấm dứt ngay hành vi xâm phạm theo yêu cầu của người khởi kiện.

5. Theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của BLTTDS thì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực thi hành ngay. Do đó nếu người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc chấm dứt hành vi xâm phạm QSHCN khiếu nại quyết định đó thì trong thời hạn khiếu nại, giải quyết khiếu nại họ vẫn phải thi hành quyết định.

6. Một biện pháp dân sự quan trọng khác được sử dụng khi có hành vi xâm phạm QSHCN xảy ra đó là biện pháp buộc bồi thường thiệt hại. Theo đó, người có hành vi XPQSHCN mà gây thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần cho chủ thể QSHCN thì phải bồi thường. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi XPSHCN theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Thiệt hại về vật chất và tinh thần là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể QSHCN và được xác định theo các căn cứ quy định tại khoản 2 điều 16 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Theo đó, được coi là tổn thất thực tế nếu có đủ các căn cứ sau đây: lợi ích vật chất hoặc tinh thần là có thực và thuộc về người bị thiệt hại; người bị thiệt hại có khả năng đạt được lợi ích; có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi xâm phạm xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi không có hành vi xâm phạm và hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó.

8. Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa XPQSHCN với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể QSHCN. Tòa án sẽ quyết định trách nhiệm của người có hành vi xâm phạm QSHCN phải chịu chi phí cho việc tiêu hủy đó.

III. Các quy định về quyền khởi kiện hành vi XPQSHCN.

1. Quyền khởi kiện

Quyền khởi kiện: khởi kiện vụ án dân sự là việc cá nhân, cơ quan tổ chức tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Người khởi kiện cần phải làm gì?

Người khởi kiện phải có đơn khởi kiện, nội dung đơn khởi kiện phải có các nội dung quy định tại Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự, kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện phải cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Đơn khởi kiện được nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua đường bưu điện.

Các quy định về quyền khởi kiện hành vi XPQSHCN

Các quy định về quyền khởi kiện hành vi XPQSHCN

Nếu Quý khách cần xử lý hành vi XPQSHCN, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những dịch vụ và ưu đãi tốt nhất theo số hotline 24/7: 0963595787.

Được phục vụ Quý khách là niềm hân hạnh, vinh dự của INNETCO, INNETCO hi vọng sẽ là cộng sự đáng tin cậy của Quý khách trong chặng đường bảo vệ và đòi quyền lợi của mình.
Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
LS. Lê Xuân Trường

Xem thêm các dịch vụ khác tại Innetco Hoàng Phúc:

>> Đăng ký kiểu dáng công nghiệp – Innetco Hoàng Phúc

>> Tư vấn miễn phí đăng ký sáng chế mới nhất 2019

EnglishVietnamese