Tư vấn bảo hộ sở hữu trí tuệ và trợ giúp pháp lý

INNETCO cung cấp kiến thức về sở hữu trí tuệ nói chung và các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp, quyền tác giả nói riêng như: đối tượng bảo hộ, tiêu chuẩn bảo hộ, hình thức và quyền nộp đơn…

INNETCO tư vấn và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân các thủ tục cần thiết để đạt được sự bảo hộ cho thành quả lao động của mình, hướng dẫn cho khách hàng các loại đơn, các thủ tục cần thiết, các yêu cầu về hình thức, nội dung tài liệu cung cấp.

INNETCO cung cấp thông tin về tình trạng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, tra cứu thông tin, bổ sung thay đổi tài liệu (nếu có), theo dõi quá trình nộp và xét nghiệm đơn, xử lý kịp thời thông báo của cơ quan xét nghiệm, đưa ra phương án giải quyết khiếu nại về quyết định không chấp nhận đơn, khiếu nại không cấp văn bằng (nếu có), yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của đơn vị khác.

INNETCO tư vấn và đại diện pháp lý giải quyết các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: trình tự, thủ tục tiến hành, thông tin tài liệu, chứng cứ chứng minh giải quyết tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả.

INNETCO tư vấn trong việc ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, định giá tài sản trí tuệ.

INNETCO tư vấn chương trình xây dựng, quản lý và phát triển các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý…

Trả lời