THƯA QUÝ KHÁCH

Theo quy định tại Điều 50) Luật ở hữu trí tuệ. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa – Thông tin quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

3. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Với qui định trên và các quy định liên quan INNETCO cụ thể hóa bằng nội dụng dưới đây:

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Hình thức thể hiện giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Hình thức thể hiện giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC NỘP ĐƠN: QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

CÁC  THÔNG TIN CẦN THIẾT NGƯỜI NỘP ĐƠN CẦN CUNG CẤP

 1. Tên, địa chỉ của người nộp đơn: theo tên và địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc Chứng minh nhân dân/CCCD (nếu là cá nhân)
 2. Tên, địa chỉ của tác giả: theo tên, địa chỉ trong Hộ khẩu hoặc Chứng minh nhân/CCCD
 3. Tên tác phẩm và loại hình tác phẩm
 4. Ngày hoàn thành tác phẩm;       Ngày công bố;      Nơi công bố;        Hình thức công bố

CÁC GIẤY TỜ KÈM THEO

 1. Giấy uỷ quyền cho INNETCO (theo mẫu)
 2. Bản sao công chứng tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập … )
 3. 02 mẫu tác phẩm
 4. 01 Bản sao CMND/ CCCD của tác giả có công chứng hoặc chứng thực
 5. 01 Bản cảm kết của tác giả
 6. 01 Quyết định giao việc hoặc Hợp đồng sáng tạo tác phẩm
 7. 01 Văn bản của Chủ sở hữu tác phẩm cho phép sử dụng để làm tác phẩm phái sinh (nếu đăng ký quyền liên quan).

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan sẽ được cấp sau 15 ngày làm việc tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, nếu không có ý kiến nào khác từ Cục Bản quyền tác giả.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm hãy liên hệ với Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO – HOÀNG PHÚC để được tư vấn tận tâm, tân tình, chu đáo với sự chân thành nhất theo Hotline: 0963 595 787 hoặc email yêu cầu hỗ trợ vào hòm thư: info@innetcovn.com.

Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác và làm hài lòng các yêu cầu của bạn.

Trân trọng!

              PHÓ GIÁM ĐỐC

Ths. Đinh Thị Quỳnh Trang

Xem thêm các dịch vụ khác tại Innetco Hoàng Phúc:

>> Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

>> Đăng ký kiểu dáng công nghiệp – Innetco Hoàng Phúc

EnglishVietnamese