Các yêu cầu đối với đăng ký chỉ dẫn địa lý:

  • 02 tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý
  • 01 giấy ủy quyền có chữ ký và dấu của người nộp đơn
  • 02 bản mô tả tính chất/danh tiếng/ chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • 02 bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý
  • 10 mẫu nhãn chỉ dẫn địa lý, kích thước lớn hơn 2cm x 2cm và không quá 8cm x 8cm, nêu rõ màu sắc nếu là nhãn hiệu màu.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

 Θ 0963595787/ 0243 832 8822

 Θ info@innetcovn.com

EnglishVietnamese