A. Thực phẩm thông thường

Hồ sơ yêu cầu:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm
 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất (02 bản sao y công chứng)
 3. Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng)
 4. Mẫu sản phẩm *INNETCO hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan có chức năng

 

 • Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)
 • Thời gian công bố: 12 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
 • Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế

 

B. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm

 1.  Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm
 2. Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
 3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).
 4. Mẫu sản phẩm (03 mẫu) * INNETCO hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan có chức năng

 

 • Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)
 • Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
 • Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

 Θ 0963595787/ 0243 832 8822

 Θ info@innetcovn.com

 

 

Trả lời